ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี ผู้บริหารคณะ และ สำนักงานเลขานุการคณะ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2567 ณ Ibis Styles Krabi Ao Nang จังหวัดกระบี่