การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567