ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 โรงเรียนต่างๆในจังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567