การแสดงดนตรี "Pop Music Concert 2020" Pop Music Academy

หลักสูตรเรียนดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป Pop Music Academy : LAMPS By HATYAI U. ณ ลานชั้น B Event Hall ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็คซ์