คณะศึกษาศาสตร์ฯ กับกิจกรรม "ใครอยากเป็นครูยกมือขึ้น"

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ออกประชาสัมพันธ์คณะ เพื่อเชิญชวนน้องๆมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในกิจกรรมใครอยากเป็นครูยกมือขึ้น ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล