สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม "โครงการ​ ม.พี่เลี้ยง"

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดบางศาลา​