สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ จัดกิจกรรม "โครงการ​ ม.พี่เลี้ยง"

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ จัดกิจกรรม "โครงการ​ ม.พี่เลี้ยง" ณ โรงเรียนวัดนารังนก​ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา