คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

ภาพกิจกรรม


Card image

คณะศึกษาศาสตร์ฯ กับกิจกรรม"ใครอยากเป็นครูยกมือขึ้น"
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

Card image

บรรยากาศกิจกรรมการปฐมนิเทศ​นักศึกษา​ใหม่​ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์​
ถึงจะปฐมนิเทศ​แบบออนไลน์​ เด็กๆ​ ก็สร้างบรรยากาศโดยการแต่งชุดนักศึกษา​เป็นครั้งแรกในการเริ่มต้นการเรียนในระดับ​อุดมศึกษา​ ยินดีต้อนรับ​สูนักศึกษาทุกคน​สู่คณะศึกษา​ศา​สตร์และ​ศิลปศาสตร์

Card image

การประชุมเชิงปฏิบัติถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรีณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)
รูปแบบออนไลน์

Card image

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
ต้องกลับมาสอนแบบออนไลน์กันอีกครั้งแล้ว อย่าลืมนะคะ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร