คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

ภาพกิจกรรม


Card image

คณะศึกษาศาสตร์ฯ กับกิจกรรม"ใครอยากเป็นครูยกมือขึ้น"
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

Card image

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์สู่ความเป็นครูวิชาชีพ ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

Card image

บรรยากาศวันประถมศึกษาเเห่งชาติ จัดโดยสาขาวิชาการประถมศึกษา
บริเวณลานกิจกรรมอาคารสุราษฎร์ธานี

Card image

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
ต้องกลับมาสอนแบบออนไลน์กันอีกครั้งแล้ว อย่าลืมนะคะ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร