คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ผลงานนักศึกษา คณาจารย์

ข่าวสาร


Card image

LAMPS by HATYAI U. หลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรการเรียนรู้วิชาเฉพาะทาง ด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ การคิด และกีฬา ซึ่งได้ต่อยอดมาจาก สถาบันดนตรี Pop Music Academy มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-200300

Card image

เพิ่มเติมประสบการณ์ สร้างความเป็นมืออาชีพ
มาเรียนปริญญาโท - ปริญญาเอก
ที่ ม.หาดใหญ่กันนะคะ โทร 074-200300

Card image

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

Card image

เปิดรับสมัคร ! สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ภาพกิจกรรม


Card image

คณะศึกษาศาสตร์ฯ กับกิจกรรม
"ใครอยากเป็นครูยกมือขึ้น"

ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

Card image

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์สู่ความเป็นครูวิชาชีพ ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

Card image

การแสดงดนตรี "Pop Music Concert 2020"
หลักสูตรเรียนดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป Pop Music Academy : LAMPS By HATYAI U. ณ ลานชั้น B Event Hall ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็คซ์

Card image

บรรยากาศวันประถมศึกษาเเห่งชาติ จัดโดยสาขาวิชาการประถมศึกษา
บริเวณลานกิจกรรมอาคารสุราษฎร์ธานี

Card image

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
จัดกิจกรรม "โครงการ​ ม.พี่เลี้ยง"

ณ โรงเรียนวัดนารังนก​ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Card image

สาขาวิชาการประถมศึกษา
จัดกิจกรรม "โครงการ​ ม.พี่เลี้ยง"

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดบางศาลา​​

Card image

สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
มอบเครื่องดนตรีเมโลเดียน

พร้อมสอนทักษะการเป่าเมโลเดียนรูปแบบ "Play By Ear"ให้กับนักเรียนพิการทางสายตา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

Card image

ค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(Summer Camp) ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59)

ครูนักจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

คณะผู้บริหาร