คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ผลงานอาจารย์ / นักศึกษา

ภาพกิจกรรม


Card image

คณะศึกษาศาสตร์ฯ กับกิจกรรม"ใครอยากเป็นครูยกมือขึ้น"
ณ โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

Card image

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์สู่ความเป็นครูวิชาชีพ ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

Card image

บรรยากาศวันประถมศึกษาเเห่งชาติ จัดโดยสาขาวิชาการประถมศึกษา
บริเวณลานกิจกรรมอาคารสุราษฎร์ธานี

Card image

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
ต้องกลับมาสอนแบบออนไลน์กันอีกครั้งแล้ว อย่าลืมนะคะ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวสาร


Card image

LAMPS by HATYAI U. หลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรการเรียนรู้วิชาเฉพาะทาง ด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี บุคลิกภาพและความสัมพันธ์ การคิด และกีฬา ซึ่งได้ต่อยอดมาจาก สถาบันดนตรี Pop Music Academy มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 074-200300

Card image

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา (อ่านเพิ่มเติม)

Card image

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

Card image

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน
กรอกแบบประเมินสุขภาพ เพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะผู้บริหาร